Hayek lenker

Den portugisiske tankesmien Causa Liberal har oppdatert sin omfattende nettside om en av forrige århundres mest innflytelsesrike tenkere, Friedrich von Hayek. Gratis nedlastbare bøker og en rekke essays på flere språk. Nyttig ressurs for studenter!


Besøk nettstedet om Hayek


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »