Ideer

FROKOSTMØTE: Integrasjon og verdier

Publisert: 21. august 2007

Flere innvandrere er i jobb. Antallet henteekteskap er kraftig redusert. Innvandrere føler seg mer velkomne i Danmark i dag enn for få år siden. Hva har skjedd? Kan vi lære god integrasjonspolitikk av Danmark? Dette var tema for Civitas frokostmøte.

Norge har blitt et flerkulturelt samfunn. Hvordan kan vi bli bedre i stand til å håndtere ulikhet og uenighet om viktige verdier? Hva skal til for at vi skal oppnå reell integrasjon? Kan vi lære noe av Danmarks omdiskuterte politikk.

Professor i økonomi Niels Kærgård fra universitetet i København innledet om Danmarks erfaringer etter innstrammingen i reglene for innvandring i 2002. Kærgård har bl.a. vært medlem i en  regjeringsoppnevnt tenketank: Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark

Kærgård fortalte om Danmarks utfordringer med å integrere innvandrere, på tross av at landet har hatt innvandringsstopp siden 1973. I praksis førte man en liberal innvandringspolitikk inntil man i 2002 strammet reglene inn og bl.a. innførte ”24-års regelen” for familiegjenforening. 

De omstridte reformene har hatt målbar positiv effekt, mener Kærgård og viste bl.a. til at det i dag er langt flere med innvandrerbakgrunn i arbeid enn i 2001. Andelen av oppholdstillatelser til arbeid og studier er fordoblet de siste fem årene. Viktig er det også at antallet tvangsekteskap er kraftig redusert.

– Danmark ønsker integrasjon, ikke assimilasjon, sa Kærgård som også understreket at innvandreres opprinnelsesland spiller en større rolle enn deres religion:

– Det er ikke grunnlag for å si at muslimske land utgjør et problem. Vi har forsket på dette. En meget religiøs iraner har mer til felles med en ikke troende iraner enn med en troende pakistaner, sa han.

Kærgard mente at den danske bramfrie debatten om innvandring og integrering faktisk har vært til innvandrernes fordel. Debatten har ført til at innvandrere i Danmark møtes med større respekt i dag enn for få år siden, mener han.

– Vi har gjort en stor feil i Norge. Vi kaller alle som kommer for innvandrere og dermed er de satt i bås. Vi ser bort fra hvilke store forskjeller det er mellom dem. Tenk bare på arbeidslivet. Vi vet at bare 1,7 prosent av alle tamiler i Norge går uten arbeid. Til sammenligning er 85 prosent av somalierne i Norge arbeidsledige, sa stortingsrepresentant Saera Khan (AP).

Saera Khan mente også at vi har sviktet innvandrerkvinnene: – Det bor kvinner i Norge som har vært her over tretti år uten å kunne norsk. Kultur og religion kan ikke rettferdiggjøre slike tradisjoner, sa hun.

– Globalisering betyr ikke at verden blir åpnere for oss og ikke for andre, sa David Hansen fra KrF. Hansen understreket at integrering må skje lokalt. Ingen steder er like og vi kan ikke uten videre importere et annet lands politikk på området.

Hege Storhaug fra Human Rights Service mente bildet av Danmark som fremmedfiendtlig er misvisende. Hun delte Kærgård syn på at de danske erfaringene er meget positive. Storhaug mente det er en klar sammenheng mellom omfanget av innvandring og utfordringer i integreringen av innvandrere.

– Jeg er for assimiliering fordi dette dreier seg om verdispørsmål. Vi har grunnleggende verdier som vi ikke må kompromisse med, sa hun og nevnte spesielt verdier som ytringsfrihet og kvinners rettigheter. 

.