Foran en aktiv høst

For de fleste av oss er vel ferien nå over og det er bare å glede seg til en aktiv og interessant høst. For WTO-forhandlerne ble det i forrige uke og i helga noen hektiske døgn. Den rammeavtalen som ble inngått (http://www.wto.org), er selvsagt allerede gjenstand for betydelig diskusjon både nasjonalt og internasjonalt.


Det er åpenbart at Geneve-avtalen kommer til å bli et hett politisk tema denne høsten og vi i CIVITA vil sette den på vår dagsorden. Foreløpig må det kunne fastslås at intensjonen om å gi de fattige land bedre adgang til de rike lands markeder er positivt. For mange land er økt handel en effektiv vei til velstand. Dersom vi mener alvor med vår vilje til global utvikling, må vi i de rike land være innstilt på å gjennomføre omstillinger som kommer u-landene til gode.


Det er viktig å understreke at enigheten i Geneve bare er et stoppested på veien mot en mer liberalisert verdensøkonomi. Vi står foran år med knallharde forhandlinger når det gjelder innholdet i liberaliseringen. Her må Norge velge side: Skal vi legge hovedvekten på å beholde et landbruk som det er i dag, eller skal vi aktivt utforme en politikk som betyr at vi må omstille, endog bygge ned? Det vil være både naivt og utviklingshemmende å tro at Norge kommer gjennom denne prosessen med dagens importvern i behold. Utfordringen er derfor å bruke de kommende år til å ta fatt på en omstilling som vil måtte komme uansett om vi liker den eller ei. Som et lite land har Norge alt å tjene på internasjonale avtaler som skaper grunnlag for en mer rettferdig verdenshandel. Det perspektivet må ikke gå tapt i vår hjemlige diskusjon.


Men CIVITA kommer til å arbeide med mye mer enn WTO denne høsten. Vi kommer til å følge presidentvalget i USA via vår medarbeider i Houston, vi markerer konsekvensene av Murens fall på 15 års-dagen 9. november med både bok og konferanse, det blir ide-seminar med foredragsholder fra England, bok om valgfrihet og torsdags-samlinger, for å nevne noe.
 
Følg med på hjemmesiden og du blir løpende oppdatert.


Terje Svabø

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »