Ideer

Fem grunner til å legalisere cannabis

Mitt utgangspunkt er at færrest mulige forbud er å foretrekke, især forbud knyttet til egen livsførsel, som ikke kan sies å skade andre. Diskusjonen rundt kandidaturet til Thor Erik Forsberg i Østfold Arbeiderparti har aktualisert debatten på nytt. Forbudet mot cannabis er ett eksempel og her er fem gode grunner til at forbudet mot cannabis burde oppheves, skriver Eirik Løkke hos Minerva.

Publisert: 6. september 2012

Av Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

Stanford-professor, Thomas Sowell har i et av sine mange minneverdige sitat uttrykt «at det viktigste spørsmålet ikke er hvasom er best, men hvem skal bestemme hva som er best. Og det er nettopp det som er kjernen i spørsmålet om hvilke typer forbud et samfunn skal ha.

Diskusjonen rundt kandidaturet til Thor Erik Forsberg i Østfold Arbeiderparti har aktualisert debatten på nytt. Mitt utgangspunkt er at færrest mulige forbud er å foretrekke, især paternalistiske forbud, knyttet til egen livsførsel, som ikke på noen meningsfull måte kan sies å skade andre.

Forbudet mot cannabis er et slikt eksempel og her er fem gode grunner til at forbudet mot bruk (inkludert kjøp og salg) av cannabis burde oppheves.

1. Frie, selvstendige borgere bør prinsipielt få bestemme over egen kropp, selv om dette materialiserer seg annerledes enn hva politikerne ønsker. Dessuten er det vanskelig, nær umulig, å finne en felles standard for alle, ulike mennesker har ulike preferanser og bør selv tillates å forfølge disse på ens egen måte.

2. Selv om man godtar premisset om en paternalistisk stat, som skal beskytte borgerne mot seg selv, er den påståtte skaden av cannabisbruk særs omstridt. Forskning viser at cannabisbruk sannsynligvis er mindre skadelig, og har mindre konsekvenser for kroppen enn eksempelvis alkohol og nikotin.

3. Cannabisbruk representerer ingen fare mot andre borgere, hvilket burde være den primære årsak for å forby noe. Det er videre lite som tyder på at det har en vesentlig samfunnsskadelig effekt.

4. Staten bør ikke forby alt den ikke liker. Straffeloven egner seg svært dårlig som oppdragsverktøy. Tvert imot, man burde være svært varsom med å ta i bruk straffeloven mot borgere som ikke representerer noen fare mot seg selv eller andre.

5. Staten og politiet bør konsentrere seg om langt viktigere oppgaver. Å forfølge mennesker som bruker cannabis er ressurssløsing – det å begrense oppgaver for politiet har en selvstendig verdi.

La meg understreke at det å oppheve et forbud, ikke er ekvivalent med ingen regulering. Selvsagt bør kjøp og salg av cannabis reguleres, gjerne på samme måte som alkohol. Men det er en kjent sak at jo flere lover et samfunn innfører jo flere kriminelle følger med på lasset. Så hvorfor ikke gå motsatt vei gjennom å redusere antallet lover – deriblant forbudet mot cannabis?

Innlegget er publisert hos Minerva 6.9.12.