European Dawn – After the Social Model

Denne rykende ferske utgivelsen fra Timbro/Stockholm Network tar for seg sentrale problemer som Europa i stadig økende grad står overfor: En stadig større ”velferdsstat”, lav vekst, høye skatter, og liten reformvilje. Ved et skjebnens sammentreff kommer boken samtidig med at vi her i Norge har fått en ny LO-støttet regjering, som har som uttalt mål å føre en gammeldags sosialdemokratisk politikk, skriver vår anmelder…


 


Munkhammar går grundig til verks i denne boken. Gjennom 22 velskrevne kapitler kan vi lese om årsakene til velstandsvekst, virkningen av skatter, fremveksten av velferdsstaten og byråkratiet og, ikke minst, hvilke problemer Europa står overfor, og hvordan disse problemene kan løses. Munkhammar viser at det i stor grad er ”den europeiske modellen”, slik den har utviklet seg, som er skyld i problemene vi i dag står overfor. I innledningen til  boken gjengir han Tony Blair fra et møte i EU-parlamentet: ”What type of social model is it that has 20 million unemployed in Europe, productivity rates falling behind those of USA; that is allowing more science graduates to be produced by India than by Europe; and that, on any relative index of a modern economy-skills R&D, patents, IT, is going down not up.”


 


Tegnene på en alvorlig systemfeil er mer enn tydelige, noe Munkhammar viser gjennom en rekke empiriske data. Han presenterer en mengde offentlig statistikk og tabeller, der det tydelig kommer til syne at de landene som har turt å ta gjennomføre en del av de nødvendige reformene, som England, Nederland, New Zealand, og ikke minst, de Sentral- og Øst-Europeiske statene er på rett vei, mens Tyskland, Frankrike, Sverige og flere andre som vegrer seg mot forandring får stadig større problemer.


 


Det er viktig å merke seg at dette ikke er noen pessimistisk bok. Selv om det pekes på mange problemer, presenteres vi også for en rekke løsninger. Ikke minst gir den dokumenterte fremgangen til landene i den tidligere Østblokken grunn til optimisme. Også Englands utvikling viser at reformer nytter. I 1975 hadde England det laveste BNP per innbygger i Europa, i dag har de det høyeste. Dette hadde ikke skjedd uten reformene som de gjennomførte på 80-tallet. Fremgangen til andre reformvillige land, som Canada, Nederland og Finland gir også grunn til optimisme.


 


Munkhammar ser for seg at Europa kan oppleve en ”New dawn.” Men for at Europa skal kunne oppleve økt vekst og bedre velferd for sine innbyggere trengs det til dels gjennomgripende reformer. For at det skal skje, trenger Europa modige politikere, som er i stand til å se de lange linjer i politikken – politikere som ikke lar seg styre av næringsinteresser og pressgrupper. La oss håpe at det fremdeles finnes slike politikere.


 


Boken anbefales alle som er interessert i politikk. Kanskje man også tør håpe på at medlemmene i vår nye regjering tar seg bryet med å lese den med fordomsfrie øyne.


 


Boken koster kr 150,- og kan bestilles fra Bauta Bøker. www.bauta.no


 


Ameldt av Hårek Hansen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »