Eldbjørg Løwer leder for CIVITAs fagråd.

Tidligere statsråd Eldbjørg Løwer er blitt leder av tankesmien CIVITAs nyopprettede fagråd. I rådet sitter en rekke kjente samfunnsaktører fra Norge, Sverige, Finland og Danmark.


Fagrådet skal være et konsultativt organ for administrasjonen i CIVITA og evaluere tankesmiens virksomhet.


For CIVITA er opprettelsen av rådet et viktig skritt i arbeidet for å styrke virksomheten. Det vil gi arbeidet økt faglig tyngde med navn som Carl Bildt, Ole Norrbäck, Anne Birgitte Lundholt og Egil Myklebust med på laget.


Les også vår presentasjonen av fagrådet og omtale i Aftenposten.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »