Ideer

Det svenske valget – et systemskifte?

Publisert: 8. november 2006

CIVITA FROKOSTMØTE: Hva var suksesskriteriene for Sveriges brede borgerlige samarbeid? Politisk sjefredaktør i Svenska Dagbladet og medlem av Civitas fagråd, PJ Anders Linder innledet om høstens maktskifte i Sverige. Partilederne Erna Solberg og Siv Jensen kommenterte.

– Socialdemokratene mistet kontakten med velgerne. 1. mai i år snakket Göran Persson om hvor bra det var at årets valgkamp ikke ville dreie seg om arbeidsledighet.

Han tok grundig feil. Valgets hovedsak ble arbeid og det såkalte ”utenforskapet” – de én million svensker i yrkesaktiv alder som befinner seg utenfor arbeidslivet, sa Linder og understreket hvilken betydning dette spørsmålet hadde for de borgerlige partiene.

Arbeid ble den fremste profileringssaken for de borgerlige, og man lyktes med å endre premissene for debatten om arbeidsledighet. De slo sosialdemokratene på hjemmebane.

Arbeidet med å etablere et borgerlig alternativ startet tidlig. To år før valget møttes de fire partilederne hjemme hos Centerpartiets leder, Maud Olofsson. De nedsatte arbeidsgrupper for prøve å meisle ut en felles politisk plattform på seks sentrale politikkområder.

– Arbeidsgruppene kom frem til mer enn et minste felles multiplum. Det var virkelig substans i politikken, sa Linder og la til at samarbeidet tidlig ble kritisert som en ”media-jippo”. – Men folk ville ha et alternativ – de ønsket ikke fire nye år med samme regjering. Det var et tydelig uttalt ønske om at de borgerlige partiene måtte gjøre det som var nødvendig for å få til et maktskifte, sa han.

– En viktig forutsetning for samarbeidet var at partiene selv var i endring. Folkpartiet hadde gått mot høyre. Kristdemokratene, som før nærmest fremsto som pinsemenighetens politiske gren, har blitt et moderne konservativt parti. Centerpartiet er noe helt annet enn sitt norske søsterparti. Centerpartiet er et meget tydelig næringsvennlig og liberalt parti. Faktisk gjorde partiet et historisk godt valg i Stockholm, noe de aldri har gjort før, sa Linder og la til at Moderaterna også har beveget seg, dog ikke til venstre i praktisk politikk, slik de gjerne blir beskyldt for.

 – Moderaterna har blitt mindre aggressive i retorikken og klart mindre ideologiske i sin kritikk av offentlig sektor. Man har snakket mindre om entreprenørskap og næringslivets rammevilkår og heller fokusert på temaet arbeid: Det som er bra for å få folk i arbeid, er bra for Sverige. Begrunnelsen for lavere skatter og bedre vilkår for bedriftene har vært en annen enn tidligere”, sa Linder som mente at den påståtte venstredreininge hos Moderaterna mest er et spørsmål om retorikk: -Når den nye regjeringen i sitt første budsjett lover å kutte skattene med til sammen 37 milliarder kroner, så kan man vanskelig snakke om venstredreining, sa han og la til at regjeringen har lovet å avskaffe formuesskatten i løpet av valgperioden. – Moderaterna har riktignok beveget seg mot venstre ved å dempe systemkritikken og legge mindre vekt på ideologi, men i praktisk politikk er det ingen tegn til venstredreining”, avsluttet han.

Høyres leder Erna Solberg fortalte om sitt møte med Maud Olofsson under 100- årsmarkeringen for unionsoppløsningen i Karlstad i fjor. ”Da jeg hørte Olofsson forsto jeg hvor problematisk deres forhold til Senterpartiet i Norge må være”, sa hun.

Erna Solberg la vekt på at Sverige knapt har hatt borgerlige regjeringer de siste 70 årene, og at folk var svært klare for endring. ”Dessuten sto de borgerlige partiene i Sverige nærmere hverandre enn hva de gjør i Norge. Det er også av betydning at svenskene bare har valg hvert fjerde år. Det gir bedre tid til langsiktige prosesser. I Norge skal vi snart ha valgkamp igjen, sa hun og understreket at det likevel er mye å lære av svenske erfaringer.

-Høyre har et tett forhold til Moderaterna. Vi vet at de har hatt behov for å rette opp et skjevt bilde av partiet som en fiende av offentlig sektor. Det har vært viktig for partiet å fokusere på at deres løsninger ikke går på bekostning av trygghet, sa Solberg. Hun mente også at det er noe å lære av Moderaternas vektlegging av arbeid, og at et borgerlig samarbeid må bestå av en bred allianse.

Fremskrittspartiets formann Siv Jensen var sikker på at Moderaternas leder Fredrik Reinfeldt har lært noe av norsk politikk og Stoltenberg om utfordringene med å håndtere en flertallsregjering. – Han har sikkert også lært noe av FrP om hvordan man snakker med og til velgerne” sa Jensen.

– I Sverige er det fornuftig og god politikk når regjeringen foreslår skatteletter på 37 milliarder kroner. Når FrP gjør noe i nærheten av det samme blir det avfeid som galskap. Det er litt komisk, sa hun og mente, i motsetning til den svenske alliansen, at systemskifte er viktig, og at det er partienes ansvar overfor velgerne å tydeliggjøre alternativene.

– Det er viktig å begynne tidlig for å skape et borgerlig samarbeid. Vi må være rause mot hverandre og akseptere partienes ulikheter. Vi må lære av de rød-grønne som stadig forhandler om regjeringens politikk”, sa hun og la til at vi bør slutte å snakke om at velgerne befinner seg i sentrum: – I Sverige har sentrumspartiene gått til høyre. Se på våre små sentrumspartier. Det er svært få velgere i sentrum.  Alt for lenge har vi latt Kristelig Folkeparti stå i spagaten. Nå bør vi kreve at de snart velger side”, sa hun.