Det gode og de onde

Hva er ondskap og hva karakteriserer virkelig onde mennesker? Er det mulig å forestille seg genuint onde handlinger? Den svenske filosofen og forfatteren Lars Gustaffson tar for seg temaet i en artikkel i det svenske liberale tidsskriftet Smedjan


Vad är ondska och vad karaktäriserar verkligt onda människor? Är det över huvud taget möjligt att föreställa sig genuint onda handlingar, eller går alla obehagliga och grymma gärningar att förklara som biologiska, psykologiska eller sociala reaktioner? Verklig ondska förutsätter ett slags absurditet, onda gärningar ter sig obegripliga och helt utan mening. Det kanske är svårt att finna verkliga exempel, men det är inte omöjligt att föreställa sig. Självmordsbombare som av fri vilja och utan hopp om egen vinning dödar och lemlästar helt okända människor, till exempel, är onda även i en strikt definition av ordet. Les hele artikkelen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »