Den liberale stat: Et ideal

Den liberale stats viktigste oppgave er å beskytte enkeltmenneskets frihet, sa Egil Bakke da han i formiddag la fram rapporten ”Den liberale stat: Et ideal” på CIVITAs lunsjseminar.I sin innledning pekte Bakke på de dilemmaer og utfordringer en stor offentlig sektor og en sterk stat fører med seg for den enkeltes valgfrihet.


På det meget godt besøkte seminaret uttrykte forfatteren av CIVITA-rapporten frykt for at det finner sted en negativ utvikling når det gjelder den personlige frihet til å velge. Han henviste til at det offentlige velger for oss, men la likevel vekt på at et vel organisert samfunn på enkelte områder er avhengig av offentlig innsats og reguleringer.


Den tidligere prisdirektøren analyserte dagens samfunnsutvikling, både med å henvise til kjente liberale tenkere og den politiske debatt som finner sted i Europa og USA.


 


Rapporten kan bestilles fra CIVITA her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »