De menneskelige skjoldene

«Hun er en av minst 11 nordmenn som har meldt seg frivillig til å dra til Irak for å være levende skjold mot amerikanske bomber.»
«Sammen med de andre aksjonistene skal hun oppholde seg på skoler, sykehus og hjemme hos sivilbefolkningen.»

Slik var forhåpningene til de menneskelige skjoldene. Virkeligheten ble en annen.

«Disse menneskene vil bli plassert ved vitale, strategiske installasjoner i alle irakiske distrikter, sier Saad Qasim Hammoudi, leder for Arab Popular Forces Conference og ledende medlem av Baath-partiet i Irak.»


UTDRAGENE FRA norsk presse i 2003 forteller mye om de menneskelige skjoldene som dro til Irak for å beskytte sivilbefolkningen. At de både indirekte, og svært direkte, også beskyttet diktator Saddam Husseins regime fikk mindre oppmerksomhet. At Baathisten Hammoudi var en av de få som beskrev de menneskelige skjoldenes oppgave korrekt, har også fått mindre oppmerksomhet i ettertid.

Les hele saken i Dagbladet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »