Ideer

Davidsens tvilsomme venner

Publisert: 22. mars 2007

”Det går en demokratisk bølge over Latin-Amerika”, uttalte utviklingsminister Erik Solheim til Dagsavisen (mandag 19.03). Det er høyst omdiskutert. Rapporter fra Bolivia og ikke minst Venezuela, kan tyde på at demokratiske institusjoner svekkes, ikke styrkes. Det er større grunn til kritisk distanse enn omfavnelse, skriver Dag Ekelberg i Minerva.as

Les innlegget