”Cowboy kapitalisme” eller mytene om Amerika

”Vi må for enhver pris unngå amerikanske tilstander” sies det ofte. Hva er egentlig amerikanske tilstander? Den tyske journalisten Olaf Gersemann har tatt for seg dette i den nylig utgitte boken ”Cowboy capitalism”.


Gersemann har tatt for seg en rekke av påstandene som av mange i Europa oppfattes som sannheter om USA. Som regel er det USAs sosialpolitikk, utdanningspolitikk og økonomisk politikk det siktes til. USA fremstilles gjerne som et slags ”liberalistisk helvete” hvor de fleste er fattige, noen få er ufattelig rike, skolene er dårlige og den jevne amerikaner må ha opptil flere jobber, som stort sett er underbetalte og utrygge, for å kunne forsørge seg selv og familien.  Gersemann som er Washington-korrespondent for det største tyske næringslivstidsskriftet Wirtschaftswoche bestemte seg for å sjekke om de populære oppfatningene om USA stemmer med virkeligheten.


Hans hensikt har ikke vært å vise hvor fremragende USA er, men å vise at den europeiske utgaven av kapitalisme (”comfy capitalism”) slik vi kjenner den, ikke gir bedre resultater, slik mange tar for gitt. Gersemann er opptatt av å avsløre feil og bevisst desinformasjon blant annet fra Paul Krugman og Michael Moore.


Spørsmålet er, ifølge Gersemann, ikke om den amerikanske utgaven av kapitalisme er mer effektiv enn den europeiske (kontinentale) utgaven av kapitalisme. Det er det nemlig ingen tvil om.  Spørsmålet er om den kontinental-europeiske kapitalismen er mer sosial. Dette spørsmålet er viet stor plass i boken.  


Noen få av mytene han tar opp i boken:  • Myte: Levestandarden er høyere i Europa enn i USA. Sannheten er at USA har den høyeste levestandarden blant alle industrialiserte land. Gjennomsnittlig inntekt per hode er f.eks 36 pst høyere enn i Frankrike (2003) og enda høyere enn i Tyskland og Italia.

  • Myte: Langtidsledigheten er et kronisk problem i USA og europeisk politikk for å skape nye arbeidsplasser er bedre. Sannheten er at 65 pst av de arbeidsledige i USA hadde fått nye jobber i løpet av tre måneder (2002). I Frankrike hadde 26 pst fått nytt arbeid i løpet av samme periode. I Tyskland hadde 17 pst fått ny jobb etter tre måneder og i Italia bare 12 pst.

  • Myte: Europa beveger seg raskere enn USA i retning av en kunnskapsbasert økonomi Sannheten er at veksten i kunnskapsintensivt næringsliv har vært på 195 pst i USA mellom 1980 og 2003. I Tyskland og Frankrike var tallene hhv. 118 og 103 pst.

  • Myte: De rike i USA bidrar ikke til velferden gjennom skatt. Sannheten er at 65 pst av inntektene fra den føderale inntektsskatten kom fra de 10 pst rikeste husholdningene i USA (tall fra 2001). I Tyskland f.eks stod de rikeste 10 prosentene for  mindre enn halvparten av de samlede inntektene fra inntektsskatten.

Slik tar Gersemann for seg en rekke av påstandene om USA i meget detaljerte sammenligninger basert på offentlig tilgjengelige statistikker, hovedsakelig tall fra OECD.


Dette er en interessant bok skrevet av en europeer som kjenner USA. Boken anbefales for alle som er lei av politisk korrekte myter.


Anmeldt av Dag Ekelberg


Boken er bl.a. tilgjengelig hos nettbokhandelen BAUTA


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »