Ideer

Civita-akademiet våren 2014

Finnes det rettferdige samfunn? Hva mener ulike tenkere om frihet? Eller hva ville egentlig Jeremy Bentham ment om Datalagringsdirektivet? Våren 2014 arrangerer tankesmien Civita sitt akademi i politisk filosofi for niende gang. Les mer her.

Publisert: 28. oktober 2013

Finnes det rettferdige samfunn? Hva mener ulike tenkere om frihet? Eller hva ville egentlig Jeremy Bentham ment om Datalagringsdirektivet?

Våren 2014 arrangerer tankesmien Civita sitt akademi i politisk filosofi for niende gang.

Kurset går over fire samlinger:

  • 18.-19. januar
  • 1.-2. mars
  • 28.-31. mars (København)
  • 26.-27. april

Akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid, men studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene, hvor vi trekker inn framstående forskere og politikere til å forelese over sentrale temaer i politisk filosofi.

Akademiet har en egenandel på kr 1000,-, som dekker lunsj på alle samlingene, store deler av pensum og tur og opphold i København på samlingen i mars.

Er du interessert i å søke og mellom 20-35 år, send oss en søknad med CV og minst én skriftlig referanse (anbefalingsbrev) fra lærer eller arbeidsgiver til:

Therese Thomassen på e-post: [email protected]

Søknadsfrist: fredag 22. november 2013

For mer info om Civita-akademiet, ta kontakt med Torkel Brekke på e-post [email protected]