Ideer

Civita-akademiet 2012: Rekordantall søkere

I år hadde vi rekordmange søkere til de 12 plassene på Civita-akademiet. Les mer om høstens seminar og generell info om akademiet her.

Publisert: 15. mai 2012

Søknadsfristen til høstens Civita-akademi er gått ut, og vi har fått 67 søkere til de 12 plassene på akademiet denne høsten.

– Vi ser at interessen er over all forventning i år, sier kommunikasjonssjef i Civita, Therese Thomassen.

– Dette er vårt sjette akademi i politisk filosofi, og det er svært gledelig å se at interessen for Civita-akademiet ikke bare er stor, men økende. Dette viser at det er et voldsomt behov for steder der man kan ta de store spørsmålene i politisk filosofi på alvor uten å måtte forsvare et partipolitisk program eller en bestemt ideologi, sier professor Torkel Brekke, som har ledet akademiet siden starten i 2007.

– Noe av det viktigste arbeidet Civita gjør, er å drive skolering og være en møteplass for unge, samfunnsengasjerte mennesker. Den store interessen for årets akademi viser betydningen av det arbeidet Civita gjør, sier leder i Civita, Kristin Clemet.

Høsten 2012 arrangerer tankesmien Civita sitt akademi i politisk filosofi for sjette året på rad.

Kurset går over fire helge-samlinger og akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid. Studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene, hvor vi trekker inn framstående forskere og politikere til å forelese over sentrale temaer i politisk filosofi. Den som gjennomfører akademiet får ny innsikt, men kurset gir også medlemskap i et ressursterkt og engasjerende alumni-nettverk av tidligere studenter.

Høstens kurs går over fire samlinger:

  • 18.-19. august
  • 13.-16. september (Oxford)
  • 13.-14. oktober
  • 10.-11. november

Akademiet har en egenandel på kr 1000,-, som dekker lunsj på alle samlingene, og tur og opphold i Oxford på samlingen i september. Deltakerne er mellom 20-35 år.

På bakgrunn av det store antallet kvalifiserte søkere har Civita valgt å kjøre et ekstra akademi våren 2013. 12 søkere har derfor fått tilbud om plass på vårens akademi.

Info om Civita-akademiet høsten 2013 kommer og søknadsfristen vil, som tidligere år, være i mai 2013.