Prinsipiell tenkning om politikk er mangelvare i Norge. Derfor starter tankesmien Civita høsten 2007 et akademi i politisk filosofi. Kurset er lagt opp med undervisning i tre samlinger for å gjøre det mulig å kombinere kurset med jobb eller studier. Vi har trukket inn noen av Norges fremste tenkere innen feltet til å undervise. Samlingene finner sted i Civitas lokaler i Akersgaten, et steinkast fra Løvebakken. Den siste av samlingene er ved universitetet i Oxford, hvor deltagerne kan glede seg over forelesninger med Oxford-professorer i politisk filosofi, og over byens tradisjonsrike puber.

Samlinger:

Første samling 13. – 14. september

Andre samling: 18. – 19. oktober

Tredje samling (Oxford): 24.- 28. november

 

Opptakskrav:

Minimum videregående skole.

 

Evaluering:

Deltagerne vil bli bedt om å skrive et essay på rundt 10 sider om et sentralt tema i politisk filosofi. Oppgaven vil deles ut tidlig i semesteret og leveres ved kursets slutt. Forfatter av den beste oppgaven vil få en premie.

 

Kostnader:

Civita dekker utgifter til undervisning og lunsj på samlingene. Civita dekker også reise- og opphold på samlingen ved Universitetet i Oxford. Deltagerne må dekke utgifter til reiser i Norge selv.

Søknad:

Søknadsfristen er 1. juni 2007. Søknad sendes til Civita, Akersgaten 20, 0158 Oslo. Søknaden skal inneholde et brev hvor du forteller hvorfor du ønsker å lære mer om politisk filosofi. Den skal også inneholde en CV og to anbefalningsbrev fra for eksempel lærer eller arbeidsgiver.

Kontaktperson:

Prosjektleder Torkel Brekke (torkel@civita.no eller torkel.brekke@ikos.uio.no)