Ideer

Civita-akademiet høsten 2016

Høsten 2016 arrangeres Civita-akademiet i politisk filosofi for 14. gang. Les mer om hvordan du kan søke her!

Publisert: 22. april 2016

Er frihet egentlig viktigere enn likhet? Hva bør kunne kjøpes og selges i et marked? Og hva ville John Stuart Mill ment om Datalagringsdirektivet?

Høsten 2016 arrangeres Civita-akademiet i politisk filosofi for 14. gang.

Kurset går over fire samlinger:

  1. Samling: 20. – 21. august
  2. Samling i Berlin: 14. – 17. september
  3. Samling: 15. – 16 . oktober
  4. Samling: 5. – 6. november

Akademiet er lagt opp for å kunne følges av personer i fullt arbeid eller som studerer på fulltid. Studentene må sette seg inn i pensumlitteraturen og levere egenproduserte arbeider, samt delta aktivt på samlingene. På samlingene foreleser forskere og politikere i sentrale temaer i politisk filosofi.

Akademiet har en egenandel på kr 1500,-, som dekker lunsj på alle samlingene, store deler av pensum og tur og opphold i Berlin.

Er du 20-35 år og interessert i politikk og politisk filosofi? Send oss en søknad med CV og minst én skriftlig referanse (anbefalingsbrev) fra lærer eller arbeidsgiver til Lars Gauden-Kolbeinstveit på e-post: lgk@civita.no

Søknadsfrist: mandag 30. mai

For mer info om Civita-akademiet, ta kontakt med

Torkel Brekke[email protected] / tlf. 98 82 98 09

eller Lars Gauden-Kolbeinstveit: 926 80 569

Tidligere deltakere om Civita-akademiet: