Bokanmeldelse: The Libertarian Reader

Lei av politikeres krangling om detaljer og medias fokus på bagateller? I disse tider er det viktig å huske på at politikk dreier seg om mer enn kroner og øre. Politikk dreier seg faktisk om verdier. I boken ”The Libertarian Reader” fra Cato Institute presenteres liberale verdier i essays av ”alle” de kjente tenkerne: F.A. Hayek, John Stuart Mill, Milton Friedman, Frederic Bastiat, Mario Vargas Llosa… En bok til inspirasjon!


 


THE LIBERTARIAN READER (P)
by David Boaz
Free Press/Simon & Schuster 1998


458 sider


 


David Boaz er Executive Vice President i Cato Institute – en av de mest respekterte liberale tankesmiene i USA. Han har her samlet til sammen 68 ulike essays, artikler og utdrag fra liberale klassikere, og fordelt dem i syv ulike temadeler: Skepticism about power; individualism and civil society; individual rights; spontaneous order; free markets & voluntary order; peace and international harmony og the libertarian future.


 


En slik systematisering gjør at man lett finner frem til det man er ute etter, og boken er svært anvendelig som hjelpemiddel ved arbeid med artikler, foredrag etc. Dette er ikke en bok man må lese fra perm til perm. I stedet kan man plukke en artikkel her og en annen der, avhengig av lyst og behov. Ved siden av obligatoriske tekster fra størrelser som Hayek, John Locke og Adam Smith har Boaz også funnet gode tekster fra mindre kjente, og for mange uventede kilder. Vi finner blant annet utdrag fra Bibelen og Lao-Tzus tekster. Prisverdig er det også at han har trukket frem flere kvinner, blant annet Mary Wollstonecraft, med hennes klassiker ”The Subjugation of Women” – en tekst som burde vært pensum for ledere i diverse trossamfunn.


 


Verdt å merke seg er det mangfoldet som fremkommer. Man blir inspirert, og mange ganger også provosert, av de mange innfallsvinklene og synspunktene som her kommer til syne. Høyre-anarkister som Lysander Spooner og Murray Rothbard, sosial-liberalere som John Stuart Mill, ”konservative” som David Hume og F.A. Hayek – her er ulikhetene store! Ikke minst på grunn av dette er ”The Libertarian Reader” en bok mange burde lese. Kanskje særlig de utallige statstro samfunnsdebattanter som refleksivt bruker liberalisme og nyliberalisme som betegnelse på alt som er trist og leit i dagens verden.


 


Det er vanskelig å trekke frem ”høydepunkter” i denne samlingen. Men en tekst som for meg fremstår som særlig relevant i disse rød-grønne tider er Alexis de Toquevilles What Sort of Despotism Democratic Nations Have to Fear. Dette utdraget derfra beskriver svært godt tankegangen hos dagens regjering:


 


“Above this race of men stands an immense and tutelary power, which takes upon itself alone to secure their gratifications, and to watch over their fate. That power is absolute, minute, regular, provident and mild. It would be like the authority of a parent, if like that authority, its object was to prepare men for manhood; but it seeks on the contrary to keep them in perpetual childhood: it is well content that the people should rejoice, provided they think of nothing but rejoicing. For their happiness such a government willingly labours, but it chooses to be the sole agent and the only arbiter of that happiness: it provides for their security, foresees and supplies their necessities, facilitates their pleasures, manages their principal concerns, directs their industry, regulates the descent of property, and subdivides their inheritances – what remains, but to spare them all the care of thinking and all the trouble of living?” At Kristin Halvorsen, Jens Stoltenberg og Gerd Liv Valla gjør seg noen kritiske refleksjoner over denne teksten er vel dessverre for mye å håpe på.


 


Hårek Hansen, leder i Bauta Bøker


 


Boken kan kjøpes fra Bauta Bøker, www.bauta.no


 


 


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »