Ideer

Bauta Bøker og Fristud arrangerer debatt!

Publisert: 16. mars 2006

YTRINGSFRIHET – SAMTALEN FORTSETTER!

Denne vinterens hendelser nasjonalt og internasjonalt har satt

ytringsfriheten på kartet.

Religiøse fanatikere av alle slag fisker i rørt
vann og ser sin sjanse til å innskrenke en av de viktigste verdiene i det
moderne samfunnet. Bauta Bøker og FRIstud ønsker å rette søkelyset mot
viktigheten av en funksjonell ytringsfrihet, og inviterer til debatt.

Tid: Onsdag 22.mars kl 19.00
Sted: Biblioteket, Chateau Neuf.

Innleder: Lars Gule, Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid,
HiO. Kommentar ved Jan Arild Snoen, liberal skribent

Mineralvann, øl og kaffe er tilgjengelig på arrangementet. Bauta Bøker
stiller også med salgsstand med flere gode tilbud denne kvelden.
Velkommen!