Anmeldelse: South Park Conservatives – The Revolt against Liberal Media Bias

Boken South Park Conservatives analyserer amerikansk mediedebatt i lys av nye fenomener som South Park, politiske «blogger» og «talk radio» som har revitalisert den politiske debatten i USA


 


Brian C. Anderson, Regnery Publishing Inc. 2005


 


Brian C. Anderson er redaktør i City Journal, som utgis av den amerikanske tankesmien Manhattan Institute. Han er en erfaren journalist som har skrevet om politikk og kultur for blant andre Wall Street Journal, LA Times, The New York Post, National Review og en rekke andre magasiner og aviser. I sin ferske bok ”South Park Conservatives” tar han for seg en interessant utvikling i det amerikanske mediebildet, og det på en velskrevet og interessant måte.


 


Uttrykket ”South Park Conservatives” skriver seg fra en artikkel av Stephen Stanton på websiden www.techcentralstation.com i 2002 om det han kalte South Park Republicans. (Se http://www.techcentralstation.com/100702A.html) Her ble for en gangs skyld bredden i det republikanske partiet presentert. Det er nemlig ikke slik at hoveddelen av republikanerne er humørløse kristenfundamentalister. En betydelig andel er moderne, liberale og unge, som er lei av formynderi, politisk korrekthet og ensretting. Både denne fløyen, og andre, mer ”tradisjonelle” republikanske grupperinger gjør seg nå mer og mer gjeldende i den amerikanske samfunnsdebatten. På samme måte som mange her i Norge mener man kan se tydelige tendenser til venstrevridning i media, har også konservative i USA ment å observere et tydelig ”liberal media bias” i de største mediebedriftene, i underholdningsindustrien og innen akademia – kort sagt hos den såkalte ”eliten”. I boken peker Anderson på en rekke fenomener de siste årene som viser et tydelig opprør mot dette: Konservative radioverter som Sean Hannity, Laura Ingraham, Dennis Prager og Rush Limbaugh har opparbeidet seg en stadig økende lytterskare, konservative aktivister har gjennom ”blogging” avslørt slurv og feil hos mainstream-media, politisk ukorrekt humor (som i South Park) blir stadig mer populært, og det er en økende aktivisme blant studenter på høyresiden.


 


Iternett – et demokratiserende element


Internett har vært svært viktig i denne utviklingen. Den liberalistiske forfatteren og journalisten Virginia Postrel sier det slik: ”The Internet helps break up the traditional cultural gatekeepers’ power to determine a) what’s important and b) the range of acceptable opinion”. “Konservative” blogger spilte eksempelvis en svært viktig rolle i presidentvalgkampen 2004, og flere har oppnådd respekt også i mainstream-media. ”RealClearPolitics is the first website I check every morning. It’s an invaluable tool for anybody interested in politics or public affairs.” – David Brooks, NY Times. Viktige avsløringer og nyheter på ulike blogger har vært tallrike, men det mest kjente tilfelle der konservative bloggere har avslørt viktige feil er saken Anderson omtaler som ”Rathergate, the liberal medias götterdämmerung.” Her var det CBS mangeårige nyhetsanker Dan Rather som måtte trekke seg etter å ha presentert ”kompromitterende” dokumenter om George W. Bush på CBS prestisjetunge program 60 Minutes. Disse dokumentene viste seg å være falske. Demokratiseringen av media som Internett og bloggere betyr, har altså svært alvorlige følger for media-eliten. Anderson henviser blant annet til en måling fra Pew Research, der bare 21 prosent regner NY Times som troverdige – lavere enn Fox News…


 


Kapitlene om ”South Park Anti-Liberals” og ”The Blogosphere” er nok de mest interassante, men også resten av boken omhandler interessante fenomener, som ”The FOX Effect”, ”The Conservative Publishing Revolution” og ”Campus Conservatives Rising”. Ved siden av å presentere en tydelig tendens i amerikansk medieutvikling (en utvikling vi nok vil begynne å se konturene av i Norge også etter hvert) får vi i denne boken også et innblikk i mangfoldet på den amerikanske høyresiden. Et mangfold som er verdt å misunne dem.


Boken kan kjøpes på www.amazon.co.uk


 

Hårek Hansen er leder for internettbokhandelen Bauta Bøker

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »