Anmeldelse: Reviving the invisible hand

Deepak Lal er James S. Coleman Professor of International Development Studies at the University of California, Los Angeles, og arbeider også i den amerikanske tankesmien Cato Institute.
Anmeldt av Hårek Hansen.REVIVING THE INVISIBLE HAND 


The Case for Classical Liberalism in the Twenty-First Century


Av Deepak Lal


Princeton University Press, 2006


 


Anmeldt av Hårek Hansen.


Deepak Lal er James S. Coleman Professor of International Development Studies at the University of California, Los Angeles, og arbeider også i den amerikanske tankesmien Cato Institute.


I sin siste bok argumenter han temmelig kompromissløst for en klassisk liberalisme. Han vil ha samfunn der borgerne er mest mulig fri til å leve sine liv selv, uten innblanding fra myndigheter og internasjonale organisasjoner.


Lal vil la markedets usynlige hånd være den fremste regulatoren i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. Særlig opptatt er han av frihandel og globalisering. Han mener at ”the statists” (jfr Virginia Postrels begreper om statism vs dynamism) gjennom sin reguleringsiver hindrer velstandsvekst og stabilitet – goder som ikke minst den tredje verden trenger.


Professor Lal argumenter økonomisk-praktisk for frihandel, men han går også i rette med globaliseringsmotstandernes kulturelle og moralske argumenter. Han trekker frem to grupper som særlig fremtredende hos anti-globalistene: 1) Kulturkonservative nasjonalister, som ikke først og fremst er mot kapitalismen, men vestliggjøringen, og 2) de han kaller ”new dirigistes” som ikke først og fremst er i mot vesten, men som er mot kapitalismen. Dette grepet kan nok i noen grad diskuteres, men det får frem det mangfoldet som finnes blant anti-globalistene. De er så visst ikke noen ensartet gruppe!


Boken er vidtfavnende, og han går ikke av veien for å komme med provoserende og radikale påstander. Det er også en solid historisk forankring i det han skriver. Særlig er det han skriver om Storbritannia på 1800-tallet interessant, sett i sammenheng med den moderne globaliseringen.


Ronald E. Findlay ved  Columbia University anbefaler boken slik:


«What would Adam Smith and David Hume have had to say about globalization, human rights, outsourcing and freed trade, capital controls, the WTO, the IMF and the World Bank, Islamic fundamentalism, the rise of China and India, the environment, the welfare state, U.S. foreign policy, and every other major issue if they were alive today? The closest you can ever come to finding out is to read this brilliant and provocative book by the last, but by no means the least, of the classical liberals, Deepak Lal.»


Selv har Deepak Lal forklart bakgrunnen for boken slik: «In the early 1980s I wrote a small book preaching the virtues of classical liberalism in redressing the ancient poverty of the Third World. I did not imagine it would now be necessary to preach a similar message to the countries of the North.»


Boken er nok “typisk amerikansk”, og vil nok av mange i norsk offentlighet bli oppfattet som ”ekstrem”. Men nettopp derfor bør den leses. Det er en lærd bok, som er lesverdig, tankevekkende og provoserende. Den kan kjøpes fra Amazon.co.uk


·         Hårek Hansen er redaksjonssekretær i Minerva – www.minerva.asStøtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »