Politikk og samfunn

Trenger Norge en ny kulturpolitikk?

Publisert: 16. oktober 2018

Civita og Kulturrådet inviterte til frokostmøte tirsdag 16. oktober 

Med den pågående regionreformen kan vi stå overfor den største omstillingen av norsk kulturliv siden 1970-tallet. Mange har protestert mot forslagene til ekspertutvalget om å gi de nye regionene mer ansvar for kulturpolitikken. Flere institusjoner er kritiske til å flyttes fra statens til fylkeskommunenes budsjetter.

Kan reformen styrke kulturlivet og bidra til mer mangfold og maktspredning, eller vil reformen svekke kvaliteten på kulturinstitusjonene?

I panelet var: Trine Skei Grande, kulturminister (V), Tone Hansen, rådsleder for Norsk kulturfond, Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum og Ingebjørg Sofie Larsen, kulturredaktør i Minerva.