Tage Slind Jensen

Tidligere studentpraktikant

Tage Slind Jensen var utplassert i praksis hos Civita fra masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, våren 2021.