Sylo Taraku

Sylo Taraku har arbeidet deltid med prosjekter/utredninger knyttet til innvandrings- og integreringsspørsmål høsten/vinteren 2015/16.

« Tilbake til Tidligere medarbeidere