Stein Kuhnle

Akademisk Råd

Stein Kuhnle er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen siden 1982. I perioden 2006-2013 var han professor i ‘comparative social policy’ ved Hertie School of Governance, Berlin, hvorav tre av årene i full stilling. Han er æresprofessor ved Centre for Welfare State Research, Syddansk Universitet; ved School of Government, Sun Yat-Sen University i Guangzhou; og visiting professor ved Northwest Normal University, Lanzhou. Kuhnle har særlig forsket på sammenlignende studier av velferdsstatens utvikling.