Sofie A. E. Høgestøl

Akademisk Råd

Sofie A. E. Høgestøl er førsteamanuensis ved nordisk institutt for sjørett, ved Universitet i Oslo. Høgestøl har en doktorgrad fra 2019 i rettsvitenskap om internasjonale straffedomstoler. Hun har også en master i rettsvitenskap fra Georgetown University Law Centre, der hun var norsk Fulbright stipendiat i 2012, og en bachelorgrad fra London School of Economics i internasjonale relasjoner. Høgestøl er medlem av akademiet for Yngre Forskere, 3. varamedlem i Nobelkomiteen, og medlem av Venstres landsstyre. Høgestøl har også vært redaktør for boken Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia (2018) og publisert artikler om norsk og internasjonal strafferett.