Rune Dahl Fitjar

Akademisk Råd

Rune Dahl Fitjar er prorektor for innovasjon og samfunn ved Universitetet i Stavanger og professor i innovasjonsstudier ved Handelshøgskolen ved UiS. Han har PhD i statsvitenskap fra London School of Economics and Political Science (2007). Forskningen hans dekker temaer som innovasjon, regional utvikling, regional politikk og identitet. Den er publisert i flere bøker og artikler i ledende tidsskrifter innen økonomisk geografi, statsvitenskap og innovasjonsstudier, og omtalt i internasjonale medier som The Economist, Washington Post og Nature’s Insight. Fitjar fikk Lyses forskningspris for 2013 og Stavanger Forums formidlingspris for 2011. Han leder et EU-finansiert prosjekt om universitetenes betydning for innovasjon og regional utvikling. Han har gjennomført prosjekter for Forskningsrådet, Innovasjon Norge og flere departementer og fylkeskommuner, og sitter i Forskningsrådets porteføljestyre for industri- og tjenestenæringer.