Ole Martin Moen

Akademisk Råd

Ole Martin Moen er utdannet filosof og har en ph. d. i filosofi fra Universitetet i Oslo (2013). Som mastergradsstudent var Moen i perioder tilknyttet University of California, Berkeley og University of Oxford. Han er også tidligere praktikant i Civita (2007).