Ola Kvaløy

Akademisk Råd

Ola Kvaløy er professor i samfunnsøkonomi og dekan ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han er også professor II ved Norges Handelshøyskole. Han har ledet flere større forskningsprosjekter og publisert en rekke fagartikler på tema knyttet til insentiver, økonomisk adferd og økonomisk organisering. Kvaløy er en aktiv forskningsformidler og fast spaltist i Dagens Næringsliv.