Ola Grytten

Akademisk Råd

Ola Grytten er professor, dr. oecon, ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Han er spesialrådgiver for Norges Bank og har vært professor II ved NTNU og NLA. Grytten har særlig forsket på historiske økonomisk kriser og makroøkonomiske serier, som konsumpriser, levestandardsutvikling og nasjonalregnskaper. Han har konstruert historiske nasjonalregnskaper for årene før offisiell nasjonalregnskapsstatistikk ble innført rett etter krigen.