Martin V Jonsterhaug

Tidligere studentpraktikant

Martin V. Jonsterhaug var studentpraktikant i Civita våren 2021 på prosjektet «Bedrifter i front», et prosjekt som ser på bedrifter som har gjennomført tiltak innen klima og integrering, og bedrifter som har funnet nye muligheter i forbindelse med koronapandemien. Martin er 1. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom og har bred erfaring fra en rekke barne-og ungdomsorganisasjoner. Han har sittet i Olje-og energidepartementets ungdomspanel, og har tidligere ledet ungdomsrådet til SparebankenVest. Han jobber i dag som politisk rådgiver for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Bergen.