Mari Mamre

Tidligere prosjektmedarbeider

Mari Mamre har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i 2013. Mamre har skrevet Civita-rapporten «VELLYKKEDE KOMMUNER: Innvandring, befolkning og suksess i norske kommuner – en sammenligning», som ble lansert i desember 2013.