Madeleine Schlyter Oppøyen

Tidligere studentpraktikant

Madeleine Schlyter Oppøyen har vært utplassert i praksis hos Civita, fra masterprogrammet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, våren 2020.