Julie Haugli

Tidligere prosjektmedarbeider

Er tidligere prosjektmedarbeider i Civita høsten 2012 og januar 2013. I Civita har hun jobbet med et notat om korrupsjon og utenlandsinvesteringer. I 2010 var hun studentpraktikant i Civita og jobbet med menneskerettighetsspørsmål.