Håvard Saksvikrønning

Tidligere prosjektmedarbeider

Håvard Saksvikrønning har arbeidet som prosjektleder i Civita med ansvaret for Civitas prosjekt om karbonskatt.