Erik Jarle Nordbø

Tidligere medarbeider

Erik Jarle Nordbø har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita første halvår 2015.

Skrevet av Erik

Økonomi

Helt siden mennesker begynte å produsere varer utover det de behøvde til eget forbruk, har det eksistert en form for økonomi. Frem til den industrielle revolusjon var imidlertid økonomibegrepet nærmest synonymt med handel, og noe overordnet teoretisk rammeverk fantes ikke.
Økonomi og velferd
Lars KolbeinstveitErik Jarle Nordbø

Nr. 22 2015: Miljøpartiet De Grønne – blokkuavhengig eller venstreorientert?

Har det vært noen utvikling i stemmegivningen som tydeliggjør eller endrer MDGs posisjonering? Realitetene fra kommuner hvor partiet er representert, viser at MDG i de fleste tilfeller stemmer med venstresiden.
Norsk politikk
Erik Jarle NordbøKristin Clemet

Skolen og boligen viktigst

«På tross av proklamasjoner om det motsatte: Det er ikke lett å se hva Aftenposten er uenig med oss i når det gjelder å beskrive levekårsforskjellene i Oslo.» Erik Nordbø og Kristin Clemet i Aftenposten.
BoligpolitikkIntegreringSkolepolitikk
Erik Jarle NordbøKristin Clemet

Oslo – den sammensatte byen

«Påstanden om at Oslo er en delt by har eksistert lenge. Mer enn å være en delt by, er Oslo en sammensatt by. Forskjellene finnes, men de går på kryss og tvers av gamle skiller.» Erik Nordbø og Kristin Clemet i Aftenposten.
Politikk og samfunnUlikhet
Erik Jarle Nordbø

Nr. 21 2015: Oslo – den sammensatte byen

Er Oslo så delt som mange vil ha det til? Påstanden om at Oslo er delt på midten, og at alt som ligger øst for delelinjen blir stadig verre, mens det i vest blir bedre, fjerner fokuset fra de faktiske utfordringene Oslo står overfor. Last ned og les notatet her!
Politikk og samfunnUlikhet
Erik Jarle Nordbø

Ensidig om landbrukssubsidier

«Hvis den beste brunosten blir laget i Sverige, tror jeg nordmenn flest kan leve fint med det. Landbruket er viktig, og det finnes mange grunner til å opprettholde det. Spørsmålet er bare om enorme subsidier er den riktige måten,» skriver Erik Jarle Nordbø i Dagsavisen.
Næringspolitikk