Eivind Haanes

Tidligere prosjektmedarbeider

Eivind Haanes er tidligere prosjektmedarbeider i Civita våren 2012. I Civita arbeidet han med et prosjekt om innflytelse på arbeidstakersiden.