Edvard Kunzendorf

Tidligere studentpraktikant

Edvard Kunzendorf var studentpraktikant i Civita våren 2021 på prosjektet «Bedrifter i front», et prosjekt som ser på bedrifter som har gjennomført tiltak innen klima og integrering, og bedrifter som har funnet nye muligheter i forbindelse med koronapandemien. Edvard studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og sitter i internasjonalt utvalg for KrFU. Edvard brenner for et varmt og inkluderende samfunn, og for en verden der ressurser fordeles rettferdig.