Edvard Kunzendorf

Tidligere studentpraktikant

Edvard Kunzendorf var studentpraktikant i Civita våren 2021 på prosjektet «Bedrifter i front», et prosjekt som ser på bedrifter som har gjennomført tiltak innen klima og integrering, og bedrifter som har funnet nye muligheter i forbindelse med koronapandemien. Edvard studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og sitter i internasjonalt utvalg for KrFU. Edvard brenner for et varmt og inkluderende samfunn, og for en verden der ressurser fordeles rettferdig.

Skrevet av Edvard

Caroline HoffEdvard KunzendorfLinn SkyumMartin V. JonsterhaugMathilde Fasting

Bedrifter i front

Med prosjektet «Bedrifter i front» ønsker vi å vise at næringslivet ofte er de som går foran når det gjelder å løse viktige utfordringer. Eksemplene i denne rapporten viser alle det samme: Verden endres ikke til det bedre av seg selv, og næringslivet har et ansvar for å ta aktive og modige valg. Heldigvis har vi bedrifter som går i front.
NæringslivØkonomi og velferd
Caroline HoffEdvard Kunzendorf

Podcast: #BedrifteriFront med Møller Medvind og Det Norske Brenneri

Møller Medvind har tatt grep for å fylle unge menneskers «hull i CV-en». Det Norske Brenneri mistet alle kundene da Norge ble stengt og det ble en lang prosess for å få lov til å produsere håndsprit under koronapandemien. Hør ny podcastepisode med Edvard Kunzendorf i samtale med Bjørn Erik Tangen fra Møller Medvind, og Caroline Hoff i samtale med Odd Johan Nelvik fra Det Norske Brenneri.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk
Edvard KunzendorfLinn Skyum

Podcast: #BedrifteriFront med Asko og Lava Oslo

Logistikkbedriften Asko går foran på klima og vil gjøre all varetransporten klimanøytral. Lava Oslo mistet alle kundene da koronaepidemien traff byen, men snudde en krisesituasjon til en suksess.. Hør ny podcastepisode med Edvard Kunzendorf i samtale med Torbjørn Johannson fra Asko, og Linn Skyum i samtale med Anders Braathen i Lava.
NæringslivØkonomi og velferdNæringspolitikk