Daniel Heggelid-Rugaas

Tidligere stipendiat

Daniel Heggelid-Rugaas har vært stipendiat i Civita fra høsten 2012 og 2013.