Caroline Hoff

Tidligere studentpraktikant

Caroline Hoff var studentpraktikant i Civita våren 2021 på prosjektet «Bedrifter i front», et prosjekt som ser på bedrifter som har gjennomført tiltak innen klima og integrering, og bedrifter som har funnet nye muligheter i forbindelse med koronapandemien. Caroline er sentralstyremedlem i Unge Høyre og til daglig tar hun en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som politisk rådgiver i Unge Høyres Landsforbund.