Bjørn Ihler

Tidligere prosjektmedarbeider

Bjørn Ihler har jobbet som prosjektmedarbeider i Civita i perioden 2013-14, og arbeidet da med kultur-, og næringspolitiske spørsmål knyttet til produksjon, distribusjon og formidling av film.