Ann-Helén Bay

Akademisk Råd

Ann-Helén Bay er dekan på Fakultet for samfunnsfag ved OsloMet. Bay er dr. polit i statsvitenskap. Hun har tidligere vært direktør for Institutt for samfunnsforskning (ISF), professor ved Høgskolen i Oslo og forskningsleder/forsker ved NOVA, og er blant annet medlem av NFR’s styringsgruppe for evaluering av NAV-reformen.