Aase Marthe J. Horrigmo

Tidligere prosjektmedarbeider

Har vært prosjektengasjert i Civita høsten 2012, i forbindelse med bokutgivelsen «Kultur for kulturens skyld – En skisse til liberal kulturpolitikk». Civita-boken skrev hun sammen med Kristian Meisingset og Anna Katharina Fonn Matre.