Kan private være med å løse velferdsoppgavene?  Trenger vi flere sosiale entreprenører i Norge, og hva er egentlig sosialt entreprenørskap? Hva skiller de ideelle organisasjonene og de kommersielle aktørenes egenart, og hvor stor rolle kan de spille i velferdssamfunnet? Er offentlig sektor tilstrekkelig sterk og kompetent til å løse alle oppgavene selv?

Se Civita-TV med parlamentarisk leder og stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV), eier og konsernsjef i Ferd, Johan H. Andresen og byråd for helse og omsorg i Bergen Christine Meyer.

Se innleggene her:


Se debatten her: