REFORM: Raske reformer bedre enn gradvis overgang

De siste femten årene har vist at tidligere kommunistiske land som har satset på en gradvis overgang til markedsøkonomi og demokrati, ikke har lykkes like godt som landene som satset på raske reformer og et fullstendig brudd med fortidens styresett. Dette går frem av en ny analyse fra Oleh Havrylyshyn, tidligere visefinansminister i Ukraina og nå ved University of Toronto.

I analysen viser Havrylyshyn at landene som gjennomførte raske reformer (i tråd med «Washington Consensus») utviklet bedre institusjoner enn landene som satset på en gradvis overgang fra kommunisme og planøkonomi. Russland er et eksempel på et land som satset på en gradvis overgang.  

 

 

Les hele analysen 

 

 

Se også boken Europas stille revolusjon  av Nils Morten Udgaard (Civita 2004)