Indikatorer på sterkere vekst har lagt grunnen for større optimisme for

den økonomiske utviklingen i 2011. Men det er langt igjen til

verdensøkonomien er på rett kjøl. Denne rapporten fra Marius Gustavson,

økonomisk historiker i Civita, tar for seg utviklingen og faremomentene i

den internasjonale økonomien. Europas gjeldskrise, amerikansk

arbeidsløshet og boligkrakk og Kinas sterke vekst er viktige stikkord.

Last ned og les rapporten her: en verden i ubalanse_2011