Valg i alle retninger

Kari Hodneland, prosjektkoordinator i Civita, skriver om nyvinningene i årets valg: «Nytt design skal lokke velgerne til valglokalene. Elektronisk stemmegivning skal fange opp de siste hjemmesitterne, og 16-åringene skal lokkes til stemmeurnene. Motto synes å være ”Fremad, i alle retninger!”»

Les artikkelen hos Minerva.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »