Demokrati og rettigheter

Hvordan sikrer du dataene dine mot overvåking og spionasje?

Publisert: 10. mars 2017

Frokostmøte fredag 10. mars kl. 08.30-10.00

Spionasje, overvåkning og høsting av stordata er en del av den nye digitale virkeligheten. Hvilke trusler står du og din virksomhet overfor og hvordan skal du klare å sikre deg mot disse? Dette er spørsmål som vi vil prøve å svare på i dette frokostseminaret.

Til å hjelpe oss med dette kommer Eirik Løkke fra Civita som nylig ga ut boken «Personvern etter Snowden», Lars Erik Fjørtoft som er ansvarlig for PwCs personvernstjenester og Jan Henrik Straumsheim som er PwCs ansvarlige for trusseletterretning og hendelseshåndtering.

Målet med frokostseminaret er å ta skrittet videre fra å problematisere overvåkning og spionasje, til en mer praktisk tilnærming om hvordan personer og virksomheter kan forholde seg til dette.

Program:

0830 – Erik Løkke – Rådgiver, Civita

Overvåkning, Spionasje og Big Data – Er privatlivet slik vi kjenner det i ferd med å forsvinne?

0900 – Lars Erik Fjørtoft – Partner IT Risk, PwC

Personvern og overvåking – Konsekvenser for bedrifter og privatliv av digitalt grenseforsvar

0930 – Jan Henrik Schou Straumsheim – Senior Manager Cybersikkerhet, PwC

Digital Spionasje – Konsekvenser og råd for norske virksomheter

Frokostseminaret er et samarbeid mellom PwC og Civita.

Møtet finner sted i PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, Oslo

Registrering og frokost fra kl. 08:00.

Deltakelse er gratis, men krever påmelding via PwC sine nettsider her!