Demokrati og rettigheter

Den tredje statsmakt – er vår rettssikkerhet god nok i dag?

Se video fra frokostmøtet med Yngve Svendsen, Emilie Enger Mehl, Peter Christian Frølich og Tor-Aksel Busch i panelet.

Publisert: 1. oktober 2020

Civitafrokost torsdag 1. oktober

Domstolkommisjonens delrapport II overleveres justisministeren 30. september. I denne rapporten er rettssikkerheten i fokus. Er domstolene tilstrekkelig uavhengige og er kompetansen god nok? Er det behov for spesialisering blant dommerne eller domstolene? Hva kan gjøres for å få ned ventetid og effektivisere ankeprosessene? Og kan rettssikkerheten lovmessig sikres bedre?

Vi inviterte til diskusjon om rettsstaten og hovedforslagene i Domstolkommisjonens delrapport II.

I panelet var: Yngve Svendsen, leder av Domstolkommisjonen og sorenskriver i Oslo Tingrett, Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant (Sp) og medlem av Stortingets justiskomité, Peter Christian Frølich, stortingsrepresentant (H) og andre nestleder av Stortingets justiskomité og Tor-Aksel Busch, tidligere riksadvokat og vinner av Rettssikkerhetsprisen i 2019.

Frokostmøtet foregikk uten publikum og ble streamet på civita.no og på vår Facebookside.

Video fra frokostmøtet ser du her: