Demokrati og rettigheter

Miljøpartiet De Grønne – blokkuavhengig eller venstreorientert?

Har det vært noen utvikling i stemmegivningen som tydeliggjør eller endrer MDGs posisjonering? Realitetene fra kommuner hvor partiet er representert, viser at MDG i de fleste tilfeller stemmer med venstresiden. Last ned og les notatet her:

Publisert: 9. september 2015

MDG hevder at de er blokkuavhengige og har slagordet ”Ikke til høyre – ikke til venstre, men foran.”

Realitetene fra kommuner hvor partiet er representert, viser at MDG i de fleste tilfeller stemmer med venstresiden. Blokkpolitikken gjør seg ofte ikke gjeldende lokalt, og det finnes kommuner hvor MDG samarbeider relativt bredt, men unntak der de mer konsekvent støtter en blå blokk, finnes ikke.

Dette notatet er ment som en oppdatering av Civita-notatet fra 2013, for å se om det har vært noen utvikling i stemmegivningen som tydeliggjør eller endrer MDGs støtte til venstresiden.

Last ned og les notatet her:

Civita-notat_22_2015