Hvordan påvirker meningsmålinger den politiske debatten?

Video fra møtet ser du her:

Norstat og Civita inviterte til debattmøte tirsdag 7. september kl. 10.00

Hvilken påvirkning har meningsmålinger på valgkampen og den politiske debatten? Er det positivt med hyppige målinger, eller skaper de mer støy og hindrer et mer substansielt ordskifte? Bidrar meningsmålinger til større vekt på det politiske spillet fremfor saklige argumenter for/imot et politisk standpunkt?

I panelet var: Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Daniel Torkildsen Lea, kommunikasjonssjef i Høyre og Mads Motrøen, ansvarlig for politiske målinger hos Norstat.

Møtet arrangeres i samarbeid med Norstat, som er en av Norges største aktører innen datainnsamling. De har gjennom valgkampen utført i overkant av 20.000 intervjuer om det kommende stortingsvalget, blant annet gjennom NRKs Supermålinger.

Møtet ble sendt direkte på denne nettsiden, i tillegg YouTube og Facebook.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »